Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

UnrealUnreality
0475 0e4f 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
0492 8e3a 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
8772 50e9 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
6254 751f 500
IC Miś
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
8081 d7a8
Aleksandra Steć, Wrażliwość rzeczy martwych
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa

April 30 2017

3589 e252 500

wroniec:

The Outsider

I imagine that the Void looks very different seen through the Outsider’s eyes.

Reposted fromphantastikgirlande phantastikgirlande

March 05 2017

UnrealUnreality
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
UnrealUnreality
0285 fc19
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
3484 04cb 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
2489 f5a6
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
2211 3edf
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
Nie kocham Cię.
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— Karl von Golding
UnrealUnreality
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
1343 930a
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
5669 14e9 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka
UnrealUnreality
7488 e20d 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka
UnrealUnreality
8198 3d31 500
Reposted fromgrarzynka grarzynka

July 09 2015

UnrealUnreality
(...)powtarzał często, że aby coś znaleźć, trzeba poszukać. Istotnie, zazwyczaj kiedy się szuka, zazwyczaj się znajduje, nie zawsze jednak dokładnie to, o co chodziło.
— J.R.R. Tolkien ,,Hobbit"
Reposted fromklapki klapki
UnrealUnreality
1154 bbf4
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl