Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

UnrealUnreality
 Gdyby mi ktoś powiedział:
-Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę...
To pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromIriss Iriss
UnrealUnreality
Reposted fromredux redux
UnrealUnreality
3010 ed5f 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
UnrealUnreality
3056 8916
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
UnrealUnreality
3226 9cd4 500
Reposted fromatanudey atanudey
UnrealUnreality
Be yourself. Everyone else is already taken.
— Oscar Wilde
3853 4cef
Reposted fromKrebs Krebs
UnrealUnreality
3412 fdd7 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
UnrealUnreality

July 07 2015

UnrealUnreality
I need This. NOW!!!
Reposted fromMysticen Mysticen
UnrealUnreality
5129 404a
Reposted fromyourjinx yourjinx
UnrealUnreality
5208 427f
Reposted fromyourjinx yourjinx
UnrealUnreality
Animal Hospital
Reposted fromMysticen Mysticen
UnrealUnreality
5902 a685
Reposted fromlordi000666 lordi000666
UnrealUnreality
6285 7f26
#taktoja
Reposted fromyourjinx yourjinx
UnrealUnreality
6289 a6f3
Reposted frombluephoenix bluephoenix
UnrealUnreality
6477 70b1
Reposted fromrominaplum rominaplum
UnrealUnreality
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromszelestyna szelestyna
UnrealUnreality
6893 7b73 500
Reposted fromnomad nomad
UnrealUnreality
6936 9a49
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl