Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

3589 e252 500

wroniec:

The Outsider

I imagine that the Void looks very different seen through the Outsider’s eyes.

Reposted fromphantastikgirlande phantastikgirlande

March 05 2017

UnrealUnreality
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
UnrealUnreality
0285 fc19
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
3484 04cb 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
2489 f5a6
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
2211 3edf
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
Nie kocham Cię.
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— Karl von Golding
UnrealUnreality
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
1343 930a
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa
UnrealUnreality
5669 14e9 500
Reposted frommontak montak
UnrealUnreality
7488 e20d 500
Reposted frommontak montak
UnrealUnreality
8198 3d31 500
Reposted frommontak montak

July 09 2015

UnrealUnreality
(...)powtarzał często, że aby coś znaleźć, trzeba poszukać. Istotnie, zazwyczaj kiedy się szuka, zazwyczaj się znajduje, nie zawsze jednak dokładnie to, o co chodziło.
— J.R.R. Tolkien ,,Hobbit"
Reposted fromklapki klapki
UnrealUnreality
1154 bbf4
UnrealUnreality
1175 fb61
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie
UnrealUnreality
1250 6637
Reposted fromtoadboy toadboy
UnrealUnreality
1685 2855 500
Reposted fromalicemeow alicemeow
UnrealUnreality
samotność najbardziej boli wieczorami.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
UnrealUnreality
2716 9237
Reposted fromgutscakeearshot gutscakeearshot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl